logo

Wat bieden wij aan?

Een (avond)cursus op maat gemaakt. Deze cursus is toegespitst op vragen van:

Kraamzorg

Inmiddels weten we hoe belangrijk een juiste hantering en positionering bij pasgeborenen is, zowel voor prematuur geboren kindjes als voor à terme geboren kinderen. Hoe handel je bij een voorkeurshouding, heup dysplasie, plexus brachialis laesie, sleutelbeenfractuur, excessief huilen en/of motorische onrust? Welk advies kun je aan ouders geven? Welke hulpmiddelen hebben meerwaarde, en welke juist niet?

Kinderdagverblijf

Wat verstaan we onder een normale motorische ontwikkeling? Welke mijlpalen horen bij welke leeftijd?
Wat is een afwijkend motorisch beloop? Wat zijn alarmsignalen? Hoe stimuleren we bepaalde motoriek? Welk spelmateriaal kun je wanneer inzetten?

Peuterspeelzaal

Wat verstaan we onder een normale motorische ontwikkeling? Welke mijlpalen horen bij welke leeftijd?
Wat is een afwijkend motorisch beloop? Wat zijn alarmsignalen? Hoe stimuleren we bepaalde motoriek? Welk spelmateriaal kun je wanneer inzetten?

Basisschool

Welke motorische vaardigheden moeten kleuters al beheersen? Wanneer spreek je van een motorische achterstand? Schrijfproblematiek zien we steeds vaker, hoe signaleer je tijdig en wat kun je eraan doen? Welke schrijfhulpmiddelen hebben meerwaarde, en welke juist niet?

Consultatiebureau

De nieuwste inzichten op het gebied van voorkeurshouding en helmredressie. Welk advies geef je aan ouders over hantering en positionering bij een heupdysplasie, plexus brachialis laesie, sleutelbeenfractuur, excessief huilen en/of motorische onrust.

Kennis op het gebied van de motorische ontwikkeling helpt bij vroegtijdige signalering en speelt een belangrijke rol bij de advisering van ouders.

Onderwerpen

Voor elke beroepsgroep hebben wij presentaties gemaakt met daarin de onderwerpen waarvan wij denken dat ze toegevoegde waarde hebben binnen dat vakgebied. Wij staan open voor een andere invulling van de cursusavond. Wij horen daarom ook graag welke andere onderwerpen de voorkeur hebben om te bespreken.


Denk hierbij aan:

  • De zuigeling: voorkeurshouding, heupdysplasie, plexus brachialislaesie, sleutelbeen fractuur, excessief huilen, motorische onrust
  • Hantering en positionering zuigeling
  • Motorische ontwikkeling 0-2 jaar
  • Motorische ontwikkeling 2-4 jaar
  • Hulpmiddelen ten behoeve van de motoriek
  • Tips en adviezen om spelenderwijs de motoriek te stimuleren. Welk spelmateriaal kun je wanneer inzetten?
  • Schrijfmotoriek - feit en fabel
  • Sensorische informatieverwerking 0-10 jaar

Staan hier onderwerpen niet benoemd, maar zou u hier toch graag meer over willen weten?


Vraag het ons gerust!

Uitbreiding?

Het is mogelijk om na een eerste cursusavond te kiezen voor een aanvullende module met meer verdieping. Denk hierbij aan het bekijken van extra filmateriaal of het bespreken van specifieke casuïstiek.


TIP: We bieden ook een cursusavond over de sensorische informatieverwerking bij kinderen van 0-10 jaar, dit kan een interessante en waardevolle aanvulling zijn op de cursus over de motorische ontwikkeling.


kind op hout